droosjpg
png02jpg
retjpg
vrsssssjpg
coidjpg
vccnjpg
"Hvor er vores demokrati på vej hen..? Er pengene og magten ved at undergrave demokratiet i de vestlige lande? Er Edward Snowdens "det nøgleklare diktatur" - turnkey tyranny >>> >>> >>> >>> ved at blive et regulært diktatur lige for øjnene af os..?"

Naomi Wolf påstår, at en regering som vil have råderum til at lyve, er en trussel mod demokratiet. For mens løgne i et demokrati afviger fra sandheden, så går totalitære og fascistiske løgne ud på at nedbryde sandheden som sådan, indtil folk kun har magtens ord at forlade sig på.

Straffelovens §98: "Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid."
png03jpg