droosjpg
Skriv til Birgitte
Det er da klart, at man ikke vil komme til 'Gud' med sin synd, men i stedet vil forsøge at gemme sig i mørket, gøre oprør imod 'Gud' eller grave sit 'talent' ned af frygt for at lave 'fejl', hvis det billede man ser af 'Gud' er, at 'Gud' er en 'satanisk tyran'..! Men tag lige og lyt til hvad Jesus, som Bibelens eneste Gudsbillede selv siger i Det Nye Testamente, Lukasevangeliet kapitel 15: Klik her >>>

Vi lever lige nu i en nådens tid, hvor Gud tilbyder at adoptere ethvert menneske der vil arve Guds Rige med Guds testamente (Bibelen) som grundlag. Gud har skabt Dig helt suverænt med Din egen frie vilje. Derfor er syndsbekendelsen (tage ansvar) og omvendelsen (tage beslutning) selve nøglen til Din Skaber og Din forvandling ved Guds eget indgreb til det som Gud fra starten havde tænkt; Mennesket skabt i Guds billede i et direkte hverdagsfællesskab med Gud og Skaberen. Gud har ved Jesus Kristus sagt JA. Nu må Du bruge Din frie vilje og sige JATAK.

1: Anerkend Guds syn på synd og tag imod Guds tilgivelse (Han betalte Din straf.)
2: Bekend Din synd (tag ansvar) i forhold til 'De 10 Bud og Jesu bjergprædiken.'
3: Omvend Dig fra Din synd (tillad Guds forvandling i forhold til Jesu bud og tanker for Dit liv.)
4: Handl på det Du ved. Find en levende, Bibeltro Jesu discipel og lad Dig døbe med fuld neddykkelse under vand i 'Faderens, Sønnens og HelligÅndens Navn' (død med Kristus og opstået med Kristus) til den eneste som nogensinde er død og opstået for Din skyld.

Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet kapitel 3 og Markus Evangeliet kapitel 1:
"I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: Omvend Jer, for Himmeriget er kommet nær!"
"Fra da af (Jesu dåb) begyndte Jesus at prædike: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"
(Nu er muligheden for forvandling)

Det Nye Testamente, Johannes Åbenbaring kapitel 3:
"Vær nidkær og omvend dig!  Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig.  Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne."
bibeljpg