droosjpg
Skriv til Christina og Anders
tmlljpeg

Det er da klart, at man ikke vil komme til 'Gud' med sin synd, men i stedet vil forsøge at gemme sig i mørket, gøre oprør imod 'Gud' eller grave sit 'talent' ned af frygt for at lave 'fejl', hvis det billede man ser af 'Gud' er, at 'Gud' er en 'satanisk tyran'..! Men tag lige og lyt til hvad Jesus, som Bibelens eneste Gudsbillede >>> selv siger herunder:
Jesus fortsatte med følgende historie: "Der var en mand, som havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far: ‚Giv mig min del af arven nu!’ Faderen delte så, hvad han ejede, mellem de to sønner. Nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udenlands. Der soldede han hele sin formue op i et udsvævende liv, og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han drømte om at spise sig mæt i det, grisene åd, men ingen gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv: ‚Hjemme hos min far får en daglejer mere, end han kan spise, og her går jeg og er ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige: Far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn. Men kan jeg få et job hos dig?’ Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. På lang afstand fik hans far øje på ham, og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. ‚Åh, far,’ sagde sønnen, ‚jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn.’ Men hans far råbte til tjenerne: ‚Skynd jer! Find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det på. Giv ham ring på fingeren og sko på fødderne— og slagt fedekalven, for nu skal der festes! Min søn var fortabt, men nu er han fundet! Han var død, men nu har han fået livet tilbage!’ Og så blev der festet!"
Lukasevangeliet 15:11‭-‬24 >>>rigjpg

Du lever i en nådens tid, hvor Gud tilbyder at adoptere ethvert menneske der, pga Jesu død på korset, vil arve Guds Rige med Guds testamente (Bibelen) som grundlag. Gud har skabt dig helt suverænt med din egen frie vilje. Derfor er syndsbekendelsen (tage ansvar) og omvendelsen (tage beslutning) selve nøglen til dit fremtidige fællesskab med din Skaber og din forvandling ved Guds eget indgreb til det som Gud fra starten havde tænkt. Mennesket skabt i Guds billede i et direkte hverdagsfællesskab med Gud og Skaberen ligesom Adam og Eva i 'Edens Have'. Gud har sagt JA. Nu må det enkelte menneske bruge sin frie vilje og sige JATAK.

1: Bekend din synd (tag ansvar for dit liv) i forhold til 'de 10 bud og Jesu bjergprædiken i Bibelen'
2: Omvend dig fra din synd (tillad Guds forvandling i dit liv i ydmyghed mod Jesu bud og tanker for dit liv)
3: Giv dig selv til Gud. Ifølge Bibelen har du først taget et valg i forhold til Guds Rige, når du handler på det du ved (barnedåb er din families beslutning som vedr. medlemskab til 'folkekirkesystemet' og er ikke din egen beslutning i forhold til Gud) Så find en levende og Bibeltro Jesu discipel og lad dig døbe med fuld neddykkelse under vand (død med Kristus og opstået med Kristus) til den eneste som nogensinde er død og opstået for din skyld (Jesus Kristus).
4: Gør du det, så er du tro i det små og vil dagligt blive sat over mere (blive skabt i Guds billede) og dine 'talenter' vil begynde at vokse i Guds tanker for dit liv.
5: Valget er dit. Bliv skabt i Guds billede, som en ægte Jesu discipel, under Guds nåde (med omvendelse) eller skab en gud af hø og strå, i dit eget billede, med dig selv som centrum under Guds dom (uden omvendelse)

"I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær! Fra da af (Jesu dåb) begyndte Jesus at prædike: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!"
pdfjpg pdffjpg